Privacy Statement s.v. Sociï te Wichmond Datum: mei 2019

Sportvereniging Sociï (s.v. Sociï) is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. 
Wij willen je hierover in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) graag duidelijk en transparant informeren en proberen hier antwoord te geven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door s.v. Sociï. Hoe wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij die gebruiken, beschermen en de rechten die je hebt m.b.t. je persoonsgegevens.
Dit privacy statement zal van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren altijd de laatste versie op onze website en via onze contactgegevens is dit statement ook op te vragen. In onze verwerkersovereenkomst hebben we in meer detail vastgelegd hoe wij als vereniging invulling aan de AVG geven en hoe wij met de persoonsgegevens en de privacy van iedereen die aan onze vereniging verbonden is omgaan en met welke sub-verwerkers wij te maken hebben. Denk aan de KNVB en het gebruik van Sportlink voor onze ledenadministratie. Ook dit document kan via de vereniging ingezien worden.
 
Vragen?
Indien je na het lezen van de Privacy Statement vragen hebt over de inhoud of uitvoering of indien je klachten hierover hebt, dan kun je ons bereiken via:
https://www.svsocii.nl
Sportpark ‘De Lankhorst’
Lankhorsterstraat 3a
7234 SR Wichmond     
voorzittervoetbal@svsocii.nl
Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Persoonsgegevens
S.v. Sociï verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens aan, die wij verwerken:

▪ Voornamen, roepnaam en achternaam
▪ Adresgegevens
▪ Geboortedatum/geslacht: t.b.v. een correcte indeling in teams (leeftijd;
meiden/vrouwen/gemengd)
▪ Communicatiegegevens als telefoon en e-mail adres
▪ Financiële gegevens als IBAN rekeningnummer, betaalwijze, machtiging, contributie
▪ Sportieve gegevens als team en soort lidmaatschap
▪ Overige gegevens als VOG, meedoen-arrangement.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
S.v. Sociï verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
▪ Om je lidmaatschap te kunnen verwerken en aan te kunnen melden bij de KNVB. 
Bij je aanmelding ben je daarmee akkoord gegaan.
▪ Organisatie en communicatie rondom teamindelingen

▪ Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren
▪ Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Bewaartermijnen
S.v. Sociï bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren en aan de (wettelijke) verplichtingen te voldoen waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden
S.v. Sociï verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van  onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. S.v. Sociï blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door s.v. Sociï en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat van de betreffende afdeling. Kijk voor de contactgegevens op de site van s.v. Sociï. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je te legitimeren.

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

S.v. Sociï wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
S.v. Sociï neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van de betreffende afdeling. Kijk voor de contactgegevens op de site van s.v. Sociï.

Automatisering
S.v. Sociï gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Dat betekent onder meer dat je persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens zoals hiervoor aangegeven..

Dat betekent ook dat s.v. Sociï de website van beveiliging voorziet, zowel voor de bezoeker als voor de beheerder.

Bijzondere gegevens en/of gevoelige gegevens
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Cookie beleid
Wij maken op onze websites gebruik van zogeheten “cookies”. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door de browser op je computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op je computer op te slaan. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics.

Je kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van je browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt er rekening mee dat wanneer je de cookies niet accepteert, je bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Er kan bij wedstrijden worden gefotografeerd en gefilmd. Bezoekers vansportpark ‘De Lankhorst’ geven bij betreden van het sportpark automatisch toestemming hiervoor. Persfotografen dienen zich altijd vooraf te melden bij de organisatie. Zij kunnen zich niet beroepen op vergoedingen van foto’s die op het sportpark zijn gemaakt, mocht s.v. Sociï deze foto’s willen gebruiken voor website of andere doelen.