Commissies

Hieronder een overzicht van de diverse commissies welke actief zijn binnen de vereniging.
De besturen per afdeling zijn terug te vinden onder de menu’s van de afdeling

Accommodatie onderhoud
Barny Visser  06-20388773 wedstrijdsecretaris@svsocii.nl
 _
Kantine
Telefoonnr. kantine  0575–441547 info@svsocii.nl
Wilma Golstein
  _
Website s.v. Sociï
Daan Loman  info@svsocii.nl
Sylvia Groot Tjooitink
Debby Leferink  (afd. volleybal)
 _  _  _
AKCIE (activiteiten commissie jeugd)
 Jasper Kamphuis
 –
 _
Redactie Sociïaloog (clubblad s.v. Sociï)
Algemeen Marcel Gosselink  06-51069947 info@gosselinktekst.nl
Afdeling voetbal vacature
Afdeling volleybal Philip Vaartjes  0575-441651
Afdeling tennis Tanja Kits  06-24249721
 _
Toernooicommissie (afdeling voetbal jeugd)
Roland Wolbrink  06-30386291
Paul Avink
Marco Vreeman
 _
Sponsorcommissie (afdeling voetbal)
Mocht u vragen hebben m.b.t. de andere afdelingen, dan kunnen onderstaande personen u doorverwijzen naar de desbetreffende contactpersonen binnen het bestuur.
Henry Vreeman  06-13209846  sponsorcommisie@svsocii.nl
Dennis Spiegelenberg  06-46133596