Vanaf 26 januari 2022 is het nieuwe maatregelenpakket van de overheid m.b.t. corona van kracht geworden. We mogen weer sporten, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Hieronder vind je de belangrijkste richtlijnen die ook bij Sociï gehanteerd worden. Deze zijn overgenomen uit het “Protocol verantwoord sporten” van het NOC*NSF.Voor het sporten geldt over het algemeen het volgende.

• Gebruik je gezond verstand.

• Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;• Schud geen handen;

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;

• Zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren;

• Iedereen mag overdag en ’s avonds binnen en buiten sporten. Dit hangt ook af van openingstijden van de sportlocatie;

• Wedstrijden zijn onderling en tegen andere clubs toegestaan;

• Kleedkamers, toiletruimten en douches zijn open;• Georganiseerd sporten buiten in de openbare ruimte is toegestaan met in acht neming van 1,5 meter afstand;

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar:o iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;o kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;o jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar; in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.

• 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.

• Op ons complex is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten.

• In ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen. De kantine Voor en na de wedstrijden is het weer mogelijk om elkaar te ontmoeten en een drankje te drinken in de kantine. Hiervoor gelden wel weer de inmiddels bekende regels:

• 1,5 meter afstand.

• De kantine moet uiterlijk om 22.00 uur sluiten.

• Iedereen vanaf 18 jaar dient een CTB met identificatiebewijs te laten zien.

• Een vaste zitplaats is verplicht.• Bij het verplaatsen in de kantine is een mondkapje verplicht.

• Kantinemedewerkers dienen ook een mondkapje te dragen.

• Bij een afhaalmogelijkheid vervalt de plicht voor het CTB en het mondkapje.