Gedragsregels

­­­­Algemeen geldende regels voor leden, vrijwilligers en toeschouwers van Sociï

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!

Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging opgesteld.

 

Gedragsregels spelers

 • Accepteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Beïnvloed de scheids- en grensrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag.
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
 • Douchen na de training is gewenst en na de wedstrijd verplicht.
 • Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en douche ruimte schoon te worden achtergelaten, dus vegen en zo nodig de trekker door de ruimte(s) halen, dit geldt ook voor uitwedstrijden.
 • Kosten die gemaakt zijn i.v.m. gele of rode kaarten worden door de spelers zelf betaald.
 • Als speler van Sociï ontvang je voor elke wedstrijd een tenue. Wees hier zuinig op, dit is door de sponsoren/vereniging ter beschikking gesteld.

 

Gedragsregels ouders en toeschouwers

 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 • Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om te sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • In de kantine is een algeheel rookverbod van kracht.
 • Ouders langs de lijn. Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen. Laat het bij aanmoedigen en geen aanwijzingen!

 

Wangedrag en sancties

 • Vernieling: Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering, de kosten van de vernieling zal ook verhaald worden op de desbetreffende persoon.
 • Gewelddadigheid tijdens een wedstrijd; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. het scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proef tijd voor het gedrag en/of verwijdering van de club.
 • Geweld voor of na wedstrijd en/of training; Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden besloten tot schorsing of verwijdering van de club.
 • Schelden en maken van discriminerende opmerkingen; Waarschuwing of schorsing. Herhaling zal leiden tot verwijdering van de club.
 • Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing.
 • Diefstal; verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden, de politie zal ten alle tijden worden ingelicht.

 

Maatregelen tegen diefstal van persoonlijke eigendommen:

 • Geef waardevolle spullen eventueel af achter de bar, voordat je gaat trainen of een wedstrijd gaat spelen.
 • Laat dure spullen liever thuis.
 • De laatste speler die de kleedkamer verlaat doet de deur op slot of geeft dit door aan de trainer, zodat hij de deur op slot kan doen.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 

Huisregels Sociï

 • Het dienstdoende barpersoneel kan om legitimatie vragen i.vm. de verkoop van alcoholhoudende dranken.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine, kleedlokalen of elders op het terrein van de vereniging.
 • Glaswerk dient bij de bar ingeleverd te worden.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. Dit eventueel voor een langere periode of afhankelijk van de aard van de misdragingen voor altijd desnoods met behulp van de rechtelijke macht. Respect ten opzichte van dienstdoende vrijwilligers staat bij de vereniging hoog in het vaandel.
 • Aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen ten alle tijde opgevolgd worden.
 • Het is niet toegestaan meubilair uit het clubhuis mee naar buiten te nemen.
 • Het bestuur, (bar) vrijwilligers en de vereniging kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van alcoholmisbruik.
 • Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.
 • In geval van vernielingen zal door de vereniging een boete opgelegd worden.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissingen.

 

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Voor de handhaving van de regels doet het bestuur een beroep op de sociale controle van onze leden.

Elk lid heeft het recht om een ander aan te spreken op zijn of haar gedrag. Naast de sociale controle verwachten wij van onze leden dat overtredingen op een discrete manier worden gemeld aan het bestuur. Hier wordt bepaald of er eventuele sancties moeten volgen.

 

Bestuur Sociï