Training jeugdleden

Aan alle jeugdleden, ouders en verzorgers,

Zoals u allen weet heeft de regering een versoepeling van enkele Corona-maatregelen aangekondigd. Alle jeugdleden  t/m 12 jaar mogen weer beginnen met trainen en voor de jeugd ouder dan 12 jaar geldt dat zij mogen trainen met de inachtneming van de 1,5 meter-norm.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen, dus ook niet-leden van onze club zijn van harte welkom.

Dit alles houdt in dat er bij Socii vanaf woensdag 29  april weer kan worden getraind. De leiders van de teams zullen middels de team-app contact zoeken met hun team om e.e.a. nader te bespreken.

Tijdens de trainingen zijn de kleedkamers en is de kantine gesloten.

Om veiligheid en hygiëne zoveel mogelijk te kunnen waarborgen zijn de volgende richtlijnen opgesteld:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand van je huishouden koorts (vanaf  38℃) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag er weer buiten gesport worden.
 • Blijf thuis als iemand in het huishouden positief getest is op Covid-19. Omdat men tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, dient te worden thuisgebleven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw/uw huishouden. (uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar);
 • Hoest en nies in de elle boog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was voor de training de handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was handen met water en zeep voor en na het bezoek aan de sportvelden;
 • Douche thuis; de kleedkamers zijn gesloten;
 • Vermijd aanraken van het gezicht;
 •  Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training en ga na de training direct naar huis; 

We wensen een ieder veel voetbalplezier. Blijf gezond!

Het Jeugdbestuur van SV Socii