Als sportvereniging hebben wij uiteraard als hoofddoel om onze leden de mogelijkheid te bieden om hun sport te kunnen uitoefenen. Als bestuur zijn wij doorlopend bezig om hiervoor een zo goed mogelijke basis te kunnen bieden. Bij het bereiken van ons hoofddoel is één van de belangrijkste uitgangspunten dat er gesport moet kunnen worden in een vertrouwde en veilige omgang met andere personen. Alhoewel we hiernaar streven kunnen we het helaas niet garanderen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat jij, je partner, je kind(eren) of een andere bekende in een ongewenste situatie terecht komt bij onze vereniging.

In de huidige tijdsgeest waarin er veel aandacht is voor pesten en seksuele intimidatie vinden wij het als Sociï belangrijk om ook een veilige haven te bieden. Daarom hebben wij twee personen bereid gevonden om als vertrouwenspersoon voor onze vereniging op te treden. Dit zijn Caroline en Roy Eulink. Zij beschikken beide over de kennis en ervaring om goed als vertrouwenspersoon te kunnen en mogen functioneren.

Mocht je onverhoopt te maken krijgen met ongewenst gedrag waarvan je melding wilt maken, schroom dan niet om met één van de vertrouwenspersonen contact op te nemen. Zij bieden een luisterend oor en gaan discreet om met signalen die zij krijgen. Ieder probleem vraagt om een eigen aanpak, de vertrouwenspersonen zullen gezamenlijk met jou kijken wat in de gegeven situatie het beste is om te doen.

Ook de verschillende sportbonden (KNLTB, Nevobo en KNVB) hebben vertrouwenspersonen in dienst. Indien het om wat voor reden dan ook beter voelt om daar aansluiting te zoeken, dan kan dat natuurlijk ook.

Hoofdbestuur Sociï

Contactgegevens vertrouwenspersonen:

Caroline ter Linden: tel. 06 – 25 028 264

Roy Eulink: tel. 06 – 31 513 911